Strany a Postavy

Strany

Strany jsou takzvané klany. Klany jsou celkem 4, co mají za úkoly ví jen dotyčný klan. Členové klanu si navzájem pomáhají a nesnaží  si dělat naschvály. Každý člen klanu ovládá tzv. povolání

Řád- Původní vláda ze světa před incidentem, jejich ideologie se opírá o demokracii. Vynucují si zákony a pořádek. Tvrdí, že je nutno nastolit funkční systém podobný tomu před pádem společnosti. Panují o nich mnohé pověry, jako například: ,,Všechny navádějí, aby se navzájem likvidovali a tím odvrátili zrak nepřátel od sebe a svých cílů." ,,Jsou příliš pyšní než, aby něco dělali, proto rádi využívají druhé." Pravda o nich je však skryta v nekonečných haldách zákonů a nařízení, které se pokouší vydávat. Možná opravdu jen chtějí svět, kde se o přežití nebude muset každý den bojovat, ale kdo ví, pod falešným úsměvem se občas skrývá temná pravda.

Čeho klan dosáhl- Na to že to byl 2 nejmenší klan na celé akci držel se udatně i bez dříve zmiňovaných žoldáků, ti se přidali ke Grabiezkům. Snažili se nezapojovat do bojů s ostatními klany, ale když přišlo na mutanty nebáli se použít všechny prostředky. Po příchodu Slovanské armády, byli po krátkém výslechu propuštěni byl jim, ale dán poslední úkol najít a deaktivovat jadernou hlavici to se jim ale nepovedlo a tak s Říšskými vojáky (žoldáky) odletěli pryč i s neznámou kvádrovou bednou, která se vznášela nad zemí.


Čeští Lvi- Pozůstatky bývalé armády, jejím jádrem jsou čeští důstojníci, ale skládá se i z jiných národů Evropy. Jejích cíle jsou ochrana civilistů a obnova bývalého způsobu života. Nesnáší bezpráví, tyranii, zneužívání žen a dětí. Někdy tuhle ideu můžou následovat až fanaticky, ale NE přes mrtvoly.

Čeho klan dosáhl- Nejaktivnější frakce ze všech, ale znáte to aktivní blb je horší než třídní nepřítel, nevím jestli ke vší smůle nebo ke všemu štěstí byli 3 příslušníci tohoto klanu nakaženi Goaldama. Bohužel se jim podařilo odhalit jen jednoho, ale nebyl zatčen a se zbytkem svého druhu zneužil situace v bunkru a uprchli z Země. Zbytek klanu se dál zabýval různými výzkumy a pokusy v závěrečném boji se přidali na stranu zbytku divize Slovanské armády a bunkr bránili do přijedu zbytku armády slovanů.

GrabiezciTechnokraticky řízené uskupení vizionářů, kteří věří, že díky dostatečnému nashromáždění vědění, technologií a zdrojů, dokáží obnovit zašlý svět. Jsou známí pro svou kázeň, racionální uvažování a občasnou nekompromisní tvrdost. Oni sami říkají "Pokud účel světí, prostředky je třeba nalézt." 

Čeho klan dosáhl- Na začátku vypadal tenhle klan velmi žalostně ale přidali se k němu žoldáci takže jejich šance na přežití byli hodně zvětšený. Klan se snažil po drtivou dobu hry vytvořit super člověka, ale to s příchodem dalšího Goalda do jejich řad (celkem jich bylo ve hře 4), který jim to začal všechno sabotovat mělo rychle změnit. V závěrečné bitvě se část grabiezců přidala dobrovolně ke Goaldům  a zbytek bojoval proti Bunkrové posádce. Po doražení Slovanské armády byli buď zastřeleni nebo zajati.

Rangers- Není to tak úplně Klan, ale spíš se jedná o skupinu lidí, kteří dokážou samostatně přežít v divočině berou si jen to co potřebují a ve většině případů si to neberou silou, ale obchodem.     Z nějakého neznámého důvodu se znovu shromažďují na jednom místě, nikdo neví proč. Jejich hlavním cílem je přežít, sem tam někomu pomoct, ale není to samozřejmost. většinou se starají sami o sebe, ale pokud jim je něco nabídnuto stylem obchodu budou chvíli smlouvat o ceně, ale nakonec kývnou.

Čeho klan dosáhl- Tenhle klan dělal vše podle svého popisu prakticky si žil s vím životem a jediný co a si stojí za zmíňku je to že našel jedinou zbraň proti velkému mutantovi (ta jim ale byla odcizena). V bojích o bunkr se přidali na stranu, která byla poražena Slovanskou armádou ti co se vzdali byli zajati ti co udatně bojovali byli zastřeleni.

Říští vojáci (žoldáci)- po naleznutí toho co hledali odletěli pryč i s členy Řádu a jejich guvernérem. Do bojů o bunkr se nezapojili.

Goaldi- Byli tajně ukryti mezi vámi tajně schromažďovoli spousty informací v obchodní stanici se jim podařilo koupit jadernou hlavici a tu chtěli odpálit po odchodu ze Země, ale to se jim nepodařilo, protože Řád kontaktoval Slovanskou armádu a ta hlavici odvezla daleko pryč kde její detonace nikomu neublížila. Při odchodu ze Země si odvedli půlku příslušníků klanu Grabiezci.

Slovanská armáda- Během hry prováděli sabotáže a různé typy útoků a všechny klany, jediný klan se kterým spolupracuje jsou Čeští lvi, dále s kým je ochotna jednat je Řád a s ostatníma buď je střílí na potkání nebo se s nimi nebaví.Postavy


Voják- Toto povolání je převážně k boji, ale hodí se i k průzkumu a pohybu mimo základnu klanu. Umí ovládat všechny zbraně jak chladné tak i palné. 

Kutil- Tento člověk je velmi důležitý pro stavbu klanové základny či zjišťování stability domů a jiných budov, dokáže také opravit a vyrobit spoustu užitečných předmětů

Lékař- Sestřičky, záchranáři, doktoři, všichni kdo přežili válku, utrpení  a byli schopní a odhodlaní se naučit tomuhle oboru.

Vědec- Pro každodenní život takřka nepoužitelný ale co se týče techniky a výzkumu je velmi cenným členem do party (počet je omezen).